Disinfectant gel is one of the most popular disinfectants at home and on the go. The contained active silver eliminates 99.9% of unwanted microorganisms and the fine consistency of the gel leaves your hands soft. Thanks to the fine consistency, the gels spread well and do not stick. They belong to rinse-free care, so they are ideal for travel when you can't wash your hands with soap and water for a long time.


Jak uchovávat produkty obsahující nanostříbro?

Koloidní nanostříbro a produkty NANO++ Silver můžete uchovávat za běžných podmínek, možné je použití chladničky, která prodlužuje jeho životnost.

Koloidní stříbro obsahující pouze stříbrné nanočástice nemusí být skladováno ve skleněných lahvích; nereaguje totiž s plastovým povrchem a může být tudíž prodáváno v transparentních PET lahvích, které umožňují vizuální kontrolu kvality výrobku.